web-1-ny.png
fotboll.png
web2.png
web-1-ny.png

Välkommen till Politikerveckan Järva 2017


10 – 18 Juni

SCROLL DOWN

Välkommen till Politikerveckan Järva 2017


10 – 18 Juni

Syftet med Politikerveckan Järva är att minska avståndet mellan politiker och invånare, skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken, och sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan. 

Politikerveckan Järva ger partierna möjlighet att framföra sina lösningar på utanförskapet, utbildningsfrågor, trygghetsproblemen och integrationen på arbetsmarknaden till de grupper som påverkas allra mest.

Under veckan kan du ta del av bland annat partiledartal, föreläsningar och seminarier mellan politiker och lokala aktörer. Utöver partiledarna har vi bjudit in representanter även från andra politiska nivåer: stadsdel, kommun, landsting och riksdag. Organisationer, tankesmedjor, studieförbund, ungdomsförbund, studentföreningar, företag och myndigheter är välkomna att göra utställningar, informera besökare och delta i samtalen.

 

Spånga IP
Solhems hagväg 2

Plats

10 – 18 juni

Datum

Twitter

följ oss

fotboll.png

Program


ProgramLÖRDAG

10 juni


Stora scenen

15:30 – 16.00

Invigning av Politikerveckan Järva med Kultur- och demokratiminister, Alice Bah Kuhnke

Presentation av opinionsundersökning av Novus med ABF Stockholm och The Global Village

16.00 – 16.50

Medborgarpanel

Moderator: Willy Silberstein

 • Bernardita Nuñez, Verksamhetsledare, Terrafem

 • Zeliha Dagli, Ordförande, Kibele kvinnoförening

 • Mariam Osman Sherifay, Rektor, Kista Folkhögskoleförening

17.00 – 18.00

Politikerpanel

Moderator: Willy Silberstein

 • MP: Mariana Moreira Duarte, Gruppledare i Miljöpartiet i Stockholms stad

 •  S: Andrea Törnestam, Förbundssekreterare, SSU

 • V: Ann-Margarethe Livh, Borgarråd Stockholm

 • M: Maria Stockhaus, Riksdagsledamot

 • C: Banar Sabet, Ordförande Stockholms Centerkvinnor,

 • KD: Britt Westerlind, Förbundsstyrelseledamot, Kristdemokratiska kvinnoförbundet

 •  L: Anna Horn, vice ordförande LUF

 • Fi: Anna Rantala Bonnier, Gruppledare Fi Stockhol

18.30 – 19.15

Partiledartal avVictoria Kawesa, Feministiskt Initiativ

 Sidoscenen:

16.00 – 17.00

Feministiskt initiativ Storstockholm:
Sviker feminister kvinnorna i förorten? 

Partidag: Feministiskt Initiativ

Partiledartal: Victoria Kawesa

Dagens tema: Kvinnor i förorten

Frågor om trygghet och frihet för kvinnor i förorten diskuteras intensivt. Ibland söks enkla svar. Ofta utan att kvinnor från förorten själva får komma till tals. Vilka frågor är viktiga för kvinnor i Järva och andra förortsområden? Hur ser jämställdhet och jämlikhet ut i Järvaområdet. Vilka gemensamma frågor och kamper kan sammanstråla i tänkbara förortsfeminismer? Vilken del tar kvinnor i planeringen av förortens framtid? Vi bjuder in personer som belyser viktiga aspekter och delar egna erfarenheter för en diskussion om kvinnor i förorten. 

 

SÖNDAG

11 juni


Partidag: Liberalerna

Partiledartal: Jan Björklund

Dagens tema: Brottsförebyggande och trygghetsskapande

Ett tryggt och säkert Järva är en grundförutsättning för en positiv områdesutveckling. Hur kan vi säkerställa att alla medborgare känner sig trygga och bekväma i sina bostadsområden, när som helst på dygnet? Hur kan den fysiska miljön utformas för att förbättra den tryggheten? Media rapporterar om dödsskjutningar och våld, räddningstjänsten attackeras, posttjänster ställs in och polisen är frånvarande. Centrala samhällsfunktioner rapporteras brista i Järvaområdet på grund av säkerhetsproblem. Hur ser de boende på den bild som sprids i media? Står rubrikerna i proportion till statistiken? Företrädare för trygghetsskapande insatser samtalar med Järvabor och experter. 

Stora scenen
 

16.00 – 16.50

Medborgarpanel

Moderator: Alexandra Pascalidou

 • Ilyas Hassan, Talesperson,
  Förorten mot våld  

 • Camila Salazar Atias,
  kriminolog och gängexpert, Fryshuset           

 

 • Martin Malmgren,
  Lokalpolis, Polismyndigheten


17.00 – 18.00

Politikerpanel

Moderator: Alexandra Pascalidou

 •    S: Anders Ygeman, Inrikesminister

 •  MP: Annika Hirvonen Falk, Vice ordförande i Justitieutskottet

 • V: Daniel Riazat, Riksdagsledamot/Utbildningsutskottet

 • L: Roger Haddad, riksdagsledamot & rättspolitisk talesperson

 • M: Tomas Tobé, f.d Partisekreterare/Rättspolitisk talesperson

 • C: Johan Hedin, Riksdagsledamot

 •  KD: Caroline Szyber, Riksdagsledamot

 • FI: Anna Rantala Bonnier, Gruppledare Fi Stockholm

18.30 – 19.15

Partiledartal av Jan Björklund, Liberalerna

 

Måndag

12 Juni


Partidag: Miljöpartiet

Partiledartal: Gustav Fridolin

Dagens tema: Utbildning och skolor i utsatta områden

Utbildning är barn och ungas nyckel till den framtid de drömmer om. Vilka är de stora utmaningarna för skolan i utsatta områden? Vad är framgångsfaktorer? Sverige har utmärkt sig negativt i internationella undersökningar med jämförelsevis dåliga skolresultat. Möjligheten till en likvärdig utbildning i olika områden har dessutom försämrats de senaste åren i Sverige enligt Pisa-undersökningarna. Vad kan vi gemensamt göra för att skapa rätt förutsättningar för eleverna att lyckas i skolan? Olika metoder förespråkas för att nå målen och vi bjuder in personer som företräder de olika tillvägagångssätten.

 

Stora Scen

16:00 – 16:50

Dagens medborgarpanel

Moderator: Per Lagerström

 • Annika Wennman,Rektor, Fryshusets Grundskola Västra.

 • Katerina, Ungdomsambassadör, Fryshuset och boende i Järva,

17:00 – 18:00

Politikerpanel

Moderator: Per Lagerström

 • MP: Helene Öberg, Statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

 • S: Erik Nilsson, Statssekreterare på Utbildningsdepartementet.

 • V: Daniel Riazat, Riksdagsledamot/Utbildningsutskottet.

 • M: Ida Drougge, Riksdagsledamot.

 • C: Ulrika Carlsson, Riksdagsledamot.

 • KD: Fredrik Wallén, Ersättare Landstingsfullmäktige

 • L: Joar Forssell, ordförande LUF

 • FI: Maria Jansson, Utbildningsnämnden Fi Stockholm

18:20 – 19:30

Partiledartal av Gustav Fridolin, Språkrör för Miljöpartiet

 

Sidoscen

14:00 – 15:00

Microsoft AB
Varför är kodning viktigt?


Moderator: Mathias Strand, Microsoft

Gästtalare:

Lisa Söderlund från Kodcentrum– talar om Kodcentrums verksamhet och kodstugorna i närområdet.

Paneldeltagare:

Lisa Söderlund, Kodcentrum

Dag Wolters, Hello World

Joke Palmqvist, Microsoft

Jonas Torstendahl, Microsoft

Elisabeth Knutsson, Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson för Miljöpartiet

Avslutningsvis så delar Dag Wolters från Hello World ut ett stipendium till Greta Nyman som får åka på Hello Worlds sommarläger i Ågesta.  

15:00 – 16:00

Folkhälsomyndigheten:
Innovativa arbetssätt på BVC i Rinkeby-Kista

16:00 – 17:00

Amelmottagningen, Södersjukhuset AB
Könsstympning och hedersrelaterat förtyck och våld


Tisdag

13 Juni


Partidag: Moderaterna

Partiledartal: Anna Kinberg Batra

Dagens tema: Tudelningen av arbetsmarknaden

Att arbeta leder i bästa fall både till försörjning och personlig tillfredsställelse och utveckling. Att inte ha ett arbete riskerar att leda till utanförskap och cementering av ekonomiska skillnader. Det ekonomiska glappet mellan de som har ett arbete och de som står utanför arbetsmarknaden ökar. Arbetslösheten vid Järvafältet är bland de högsta i landet. Sysselsättningsfrågan är en central framtidsfråga för Sverige, för befolkningen och för Järvaborna. Hur kan vi öka möjligheterna till arbete och vilka konsekvenser får de olika förslagen?  

Stora Scen

16:00 – 16:60

Medborgarpanel

Moderator: Melody Farshin

 • Henrik Dahlin, VD, MTR Tunnelbanan

 • Sarah Andersson,
  Programadministratör, My Dream Now    

 • Fatma Åsard, Verksamhetsledare, Fryshuset

17:00 – 18:00

Politikerpanel

Moderator: Melody Farshin

 • MP: Marco Venegas, Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet

 • S: Mikael Damberg, Närings- och Innovationsminister

 • V: Clara Lindholm, Borgarrråd Stockholm

 • M: Elisabeth Svantesson, Arbetsmarknadspolitisk talesperson/ 2:e Vice Partiordförande

 • C: Annika Qarlsson, Riksdagsledamot

 • KD: Désirée Pethrus, Riksdagsledamot

 • L: Lotta Edholm, Oppositionsborgarråd Stockholm

 • FI: Annelie Nordström, Arbetsmarknadspolitisk talesperson Fi

 • SD:  Sven-Olof Sällström, Riksdagsledamot, Arbetsmarknadsutskottet

18:30 – 19:30

Partiledartal av Anna Kinberg Batra, Moderaterna

 
 

Sidoscen

15:00 – 16:00

Microsoft AB:
Bot och Gig – framtidens arbetsmarknad

Moderator: Mathias Strand, Microsoft

Gästtalare:
Daniel Akenine, Teknikchef på Microsoft och Jacob Burenstam, CTO på Just Arrived – talar om vilka förändringar vi ser på arbetsmarknaden till följd av digitaliseringen.

Panel (30 min.): Daniel Akenine Microsoft, Jacob Burenstam, Just Arrived; Hanif Bali, Riksdagsledamot för Moderaterna.

16:00 – 17:00

Amelmottagningen, Södersjukhuset AB
Könsstympning och hedersrelaterat förtyck och vål


Onsdag

14 Juni


Partidag: Centerpartiet   

Partiledartal: Annie Lööf

Dagens tema: Näringslivet i förorten

I Järvaområdet samlas hundratals nationaliteter, språk och kompetenser. Tillväxt och innovation sker ofta där perspektiv möts och stöts. Kista har blivit en hub för hi-tech i Stockholmsregionen och landet. Hur mår näringslivet i Järva i stort? Var finns potentialen som inte tillvaratas? Vad är utmaningarna som behöver bemötas? Vilka andra faktorer påverkar näringslivets etablering i eller flytt från förorten? Panelen blandar affärsperspektiv från det lokala, och nationella, i samtal om fördelarna och nackdelarna med att verka i förorten. 

Stora Scen

16:00 – 16:50

Medborgarpanel

Moderator: Olle Wästberg

 • Hossein Alfek, Ordförande, Tensta Företagarförening

 • Filip Lundin, sopkökets VD och grundare

 • Samuel Berhane, Egenföretagare, Auel Coffee

17:00 – 18:00

Politikerpanel

Moderator: Olle Wästberg

 • MP: Daniel Helldén, Trafikborgarråd i Stockholm

 • S: Karin Wanngård, Finansborgarråd

 • V: Håkan Svenneling, Riksdagsledamot/Näringsutskottet

 • M: Anna König Jerlmyr, Borgarråd Stockholm

 • C: Karin Ernlund, Stockholm Stad KF, Gruppledare Stockholm stad för Centerpartiet

 • KD: Erik Slottner, Borgarråd

 • L: Said Abdu, Riksdagsledamot, Näringspolitisk talesperson

 • FI: Jennifer Råsten, Näringspolitisk talesperson

 • SD: Josef Fransson, Riksdagsledamot, Näringsutskottet

18:30 – 19:30

Partiledartal av Annie Lööf, Center

 
 

Sidoscen

14:00 – 15:00
'
Microsoft AB:
Integration genom företagsetablering

Värd/moderator: Mathias Strand, Microsoft

Gästtalare:
Carl-Hugo Parment och Seiran Sinjari från White & Case – berättar om projektet LegalHelp4Integration.

Paneldeltagare: Harry Goldman,
NyföretagarCentrum:
 Carl-Hugo Parment och Sieran Sinjari,
White&Case: Ayse Andersson,
Arbetsförmedlingen: Karin Ernlund, Gruppledare för Centerpartiet i Stockholms Stadshus.

15:00 - 16:30

Framtidslabbet, ett initiativ från SvD och A house/A lab.
 

 


Torsdag

15 Juni


Partidag: Vänsterpartiet

Partiledartal: Jonas Sjöstedt

Dagens tema: Bostad och segregation

Vi vet alla att vi påverkas av var och hur vi bor men på vilket sätt? Och hur kan vi bygga för att främja integration? Stadsplanerare, forskare och boende samtalar om hur planeringen av våra städer kan öka eller minska segregationen i vårt samhälle. 

Stora Scen

16:00 – 16:50

Medborgarpanel

Moderator: Damon Rasti

 • Erik Stenberg, Perfekt, KTH

 • Zhara Abdulla, WWF Sweden/boende i Järva

 • Simon Safari, Reginordfarande Stockholm, Hyresgästförening

 • Arne Johansson, Orf och boende i Husby, Norra Järvastadsdelsråd

17:00 – 18:00

Politikerpanel

Moderator: Damon Rasti

 • MP: Peter Eriksson, Bostadsminister

 • S: Leif Nysmed, Riksdagsledamot

 • V: Nooshi Dadgostar, Riksdagsledamot/Civilutskottet (Bostadspolitik)

 • M: Joakim Larsson, Borgarråd

 • C: Gustav Hemming, Miljö-, Skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd

 • KD: Fredrik Wallén, Ersättare Landstingsfullmäktige

 • L: Robert Hannah, Riksdagsledamot, Bostadspolitisk talesperson

 • FI: Anna Rantala Bonnier, Gruppledare Fi

18:30 – 19:30

Partiledartal av Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet


Fredag

16 Juni 


Partidag: Kristdemokraterna

Partiledartal: Jakob Forssmed

Dagens tema: Hälsa, sjukvård och äldreomsorg

Medellivslängden påverkas bland annat av var du bor. Idag är det stora skillnader mellan olika delar av Stockholm. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet. Befolkningen ska erbjudas jämlik, jämställd och tillgänglig vård. Är det så? Hur ser det ut med tillgång till hälsa, sjukvård och äldreomsorg i Järvaområdet? Hör från företrädare från vården och de boende om situationen idag och hur människor i Järvaområdet ska leva i framtiden. 

Stora Scen

16:00 – 16:50

Medborgarpanel

 • TBA

Moderator: Sara Hellbom, Fryshuset

17:00 – 18:00

Politikerpanel

Moderator: Claes Nyberg

 • MP: Stefan Nilsson, Ledamot i Socialutskottet

 • S: Åsa Regner, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

 • V: Karin Rågsjö, Riksdagsledamot/Socialutskottet

 • M: Marie Ljungberg Schött, Sjukvårdslandstingsråd, Landstingsråd

 • C: Anders W Johnsson, Riksdagsledamot, Vice partiledare

 • KD: Emma Henriksson, 2:a Vice partiledare

 • L: Anna Starbrink, Hälso- och Sjukvårdslandstingsrådet

 • FI: Annelie Nordström, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Fi

 • SD: Lotta Nordfeldt, Landstingspolitiker, Stockholms läns Landsting

18:30 – 19:30

Partiledartal av Jakob Forssmed, Kristedemokraterna

 

Lördag

17 Juni


Partidag: Sverigedemokraterna  

Partiledartal: Jimmie Åkesson

Dagens tema: Valdeltagande och representation

Spånga 22 i Rinkeby uppvisade Stockholms lägsta valdeltagande vid förra riksdagsvalet. Vad beror det på? Hur påverkar det demokratin? Representeras inte förorten i Sveriges riksdag? Hör från boende i Järva i en diskussion om demokratins framtid kring Järvaområdet. 

Stora Scen

16:00 – 16:50

Medborgarpanel

Moderator: Evin Cetin

 • KaterinaKourgiali, Ungdomsambassadör, Boende i Järva

 • Zahra Abdulla, Ungdomsambassadör, WWF Sweden/boende i Järva

17:00 – 18:00

Politikerpanel

Moderator: Willy Silberstein

 • MP: Susanne Nordling, Oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting

 • S: Lawen Redar, Riksdagsledamot

 • V: Nooshi Dadgostar, Riksdagsledamot/Civilutskottet

 • M: Maria Abrahamsson, Riksdagsledamot

 • C: Abir Al Sahlani, Projektledare Centerpartiet Riks

 • KD: Micke Valier, Ersättare Kommunfullmäktige

 • L: Gulan Avci, Ordförande Liberala kvinnor

 • FI: Sissela Nordling Blanco, ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholm Stad Fi

 • SD: Jenny Ribsskog, Andre vice ordförande, SD Stockholms stad

18:30 – 19:30

Partiledartal av Jimmie Åkesson, Sverigedemokraterna

 
 

Sidoscen

16:00 – 17:00

Feministiskt initiativ Storstockholm
Ett Stockholm för alla? Om diskriminering


Söndag

18 Juni 


Partidag: Socialdemokraterna

Partiledartal: Stefan Löfven